Bureau Frontlijn

Stress vanwege bijvoorbeeld problematische schulden of huisuitzetting legt het leervermogen lam, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom gaan de bewoners die Bureau Frontlijn ondersteunt onder intensieve begeleiding een aantal fasen door, te beginnen bij het oplossen van crisisproblemen.

Voor wie is dit project?

Het project is bedoeld voor bewoners van de Rotterdamse wijk Delfshaven die op of onder de armoedegrens leven of problematische schulden hebben. Bewoners van Delfshaven kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld door bijvoorbeeld wijkagenten, bassischolen of verloskundigen. Ruim 95% van de deelnemers heeft schulden; de meesten lukt het niet om daar op eigen kracht weer uit te komen. De deelnemers aan het project worden begeleid door professionals en studenten. 

Hoe werkt het project?

Eerst wordt vastgesteld in hoeverre een deelnemer in staat is kennis en vaardigheden aan te leren. Door bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, onvoldoende kennis van het Nederlands of verslavingsproblematiek kan dat vermogen (tijdelijk) beperkt zijn. Wat volgt is een intensief traject dat ruim een jaar kan duren en dat opgedeeld is in drie fases. In de crisisfase wordt eerst de acute crisis (zoals geen huisvesting) waarin deelnemers zich kunnen bevinden, opgelost. Tijdens een crisis is het leervermogen van mensen door stress vaak laag. Daar werken we aan in de tweede fase, de trainingsfase. Deelnemers werken aan hun kennis en vaardigheden. In de zelfstandige fase ten slotte staan participatie en netwerken centraal. Een coach kijkt mee of het lukt de geleerde vaardigheden te blijven uitvoeren. Aan het eind van het traject kennen de bewoners ook hun mogelijkheden voor werk of opleiding.

Partner:
Van Schulden Naar Kansen
Draagt bij aan de elementen:
  • Orde en overzicht
  • Kennis en begrip
  • Inkomen genereren
  • Uitgaven beheersen

Contact

Stichting van Schulden naar Kansen
Schenkkade 65, 2595AS Den Haag
Locatiecode HP G06.005

Mail ons